Ask question to master7maste for Pokemon Indigo on PC