Ask question to Iamthecrazybarks for Pokemon Stadium on Nintendo64