Ask question to gogogadgetgo for Pokemon White on Nintendo DS