Ask question to RAWRPOTATOZ for Pokemon White on Nintendo DS