Ask question to MegaManZero for Mega Man Zero 3 on Game Boy Advance