Ask question to palkiapokemon123 for Pokemon Omega on PC