GCN
Zelda no Densetsu: 4tsu no Tsurugi+
Cheat & Hint Walkthrough Files

Code: Effect:
Add row
Preview